برنامه کامل بازی های جام جهانی 2010 World Cup

فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در آخرین شماره از نشریه فیفا که به فدراسیون‌های عضو می‌فرستد برنامه رقابت‌های جام جهانی را به صورت زمانی و مکانی اعلام کرد.  

این رقابت‌ها از روز ۲۱ خرداد با دیدار تیم‌های ملی آفریقای جنوبی و مکزیک آغاز خواهد شد و یکشنبه شب ۲۰ تیر با انجام دیدار فینال به پایان می‌رسد. برنامه کامل این رقابت‌ها در حالی از سوی سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر می‌شود که سایت فیفا هم برنامه این رقابت‌ها را روی خروجی‌اش گذاشته‌است.

 گروه A. 1. آفریقای جنوبی ۲٫ مکزیک ۳٫ اروگوئه ۴٫ فرانسه
آفریقای جنوبی – مکزیک؛ ژوهانسبورگ، جمعه ۲۱ خرداد ۸۹‌، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران (بازی افتتاحیه)
اروگوئه – فرانسه؛ کیپ تاون، جمعه ۲۱ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
آفریقای جنوبی – اروگوئه؛ پرتوریا، چهارشنبه ۲۶ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
فرانسه – مکزیک؛ پولوکوانه، پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
مکزیک – اروگوئه؛ روشتنبرگ، سه‌شنبه ۱ تیر ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
فرانسه – آفریقای جنوبی؛ مانگوئانگ، سه‌شنبه ۱ تیر ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران  

گروه B. 1. آرژانتین ۲٫ نیجریه ۳٫ کره جنوبی ۴٫ یونان
آرژانتین – نیجریه؛ ژوهانسبورگ، شنبه ۲۲ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
کره جنوبی – یونان؛ بندر الیزابت، شنبه ۲۲ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
یونان – نیجریه؛ مانگوئانگ، پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
آرژانتین – کره جنوبی؛ ژوهانسبورگ، پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
نیجریه – کره جنوبی؛ دوربان، سه‌شنبه ۱ تیر ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
یونان – آرژانتین؛ پولوکوانه، سه‌شنبه ۱ تیر ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران  

گروه C. 1. انگلیس ۲٫ آمریکا ۳٫ الجزایر ۴٫ اسلونی
انگلیس – آمریکا؛ روشتنبورگ، شنبه ۲۲ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
الجزایر – اسلونی؛ پولوکوانه، یک‌شنبه ۲۳ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
اسلونی – آمریکا؛ ژوهانسبورگ، جمعه ۲۸ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
انگلستان – الجزایر؛ کیپ‌تاون، جمعه ۲۸ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
اسلونی – انگلستان؛ بندر الیزابت، چهارشنبه ۲ تیر ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
آمریکا – الجزایر؛ پرتوریا، چهارشنبه ۲ تیر ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران  

گروه D. 1. آلمان ۲٫ استرالیا ۳٫ صربستان ۴٫ غنا
آلمان – استرالیا؛ دوربان، یک‌شنبه ۲۳ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
صربستان – غنا؛ پرتوریا، یک‌شنبه ۲۳ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
آلمان – صربستان؛ بندر الیزابت، جمعه ۲۸ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
غنا – استرالیا؛ روشتنبورگ، شنبه ۲۹ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
غنا – آلمان ؛ ژوهانسبورگ، چهارشنبه ۲ تیر ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
استرالیا – صربستان؛ نلسپروئیت، چهارشنبه ۲ تیر ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران  

گروه E. 1. هلند ۲٫ دانمارک ۳٫ ژاپن ۴٫ کامرون
هلند – دانمارک؛ ژوهانسبورگ، دو‌شنبه ۲۴ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
ژاپن – کامرون؛ مانگوئانگ، دوشنبه ۲۴ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
هلند – ژاپن؛ دوربان، شنبه ۲۹ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
کامرون – دانمارک؛ پرتوریا، شنبه ۲۹خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
دانمارک – ژاپن؛ روشتنبرگ، پنج‌شنبه ۳ تیر ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
کامرون – هلند؛ کیپ تاون، پنج‌شنبه ۳ تیر ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران  

گروه F. 1. ایتالیا ۲٫ پاراگوئه ۳٫ نیوزیلند ۴٫ اسلواکی
ایتالیا – پاراگوئه؛ کیپ تاون، دوشنبه ۲۴ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
نیوزیلند – اسلواکی؛ روشتنبرگ، سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
اسلواکی – پاراگوئه؛ مانگوائنگ، یک‌شنبه ۳۰ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
ایتالیا – نیوزیلند؛ نلسپروئیت، یک‌شنبه ۳۰ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
اسلواکی – ایتالیا؛ ژوهانسبورگ، پنج‌شنبه ۳ تیر ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
پاراگوئه – نیوزیلند؛ پولوکوانه، پنج‌شنبه ۳ تیر ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران  

گروه G. 1. برزیل ۲٫ کره شمالی ۳٫ ساحل عاج ۴٫ پرتغال
ساحل عاج – پرتغال؛ بندر الیزابت، سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
برزیل – کره شمالی؛ ژوهانسبورگ، سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
برزیل – ساحل عاج؛ ژوهانسبورگ، یک‌شنبه ۳۰ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
پرتغال – کره شمالی؛ کیپ تاون، دوشنبه ۳۱ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
پرتغال – برزیل؛ دوربان، جمعه ۴ تیر ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
کره شمالی – ساحل عاج؛ نلسپروئیت، جمعه ۴ تیر ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران  

گروه H. 1. اسپانیا ۲٫ سوئیس ۳٫ هندوراس ۴٫ شیلی
هندوراس – شیلی؛ نلسپروئیت، چهارشنبه ۲۶ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ایران
اسپانیا – سوئیس؛ دوربان، چهارشنبه ۲۶ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
شیلی – سوئیس؛ بندر الیزابت، دوشنبه ۳۱ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
اسپانیا – هندوراس؛ ژوهانسبورگ، دوشنبه ۳۱ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
شیلی – اسپانیا؛ پرتوریا، جمعه ۴ تیر ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
سوئیس – هندوراس؛ مانگوئانگ، جمعه ۴ تیر ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران  

دور یک هشتم نهایی
۱-تیم اول گروه A – تیم دوم گروه B، بندر الیزابت، شنبه ۵ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
۲-تیم اول گروه C – تیم دوم گروه D، روشتنبورگ ،شنبه ۵ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
۳-تیم اول گروه D – تیم دوم گروه C، مانگوئانگ، یکشنبه ۶ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
۴-تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A، ژوهانسبورگ، یکشنبه ۶ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
۵-تیم اول گروه E – تیم دوم گروه F، دوربان، دوشنبه ۷ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
۶-تیم اول گروه G – تیم دوم گروه H، ژوهانسبورگ، دوشنبه ۷ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
۷-تیم اول گروه F – تیم دوم گروه E، پرتوریا، سه شنبه ۸ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
۸-تیم اول گروه H – تیم دوم گروه G، کیپ تاون، سه شنبه ۸ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران  

دور یک چهارم نهایی
A- برنده بازی ۵ – برنده بازی ۶، بندر الیزابت، جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
B- برنده بازی ۱ – برنده بازی ۲، ژوهانسبورگ، جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
C- برنده بازی ۳ – برنده بازی ۴، کیپ تاون، شنبه ۱۲ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
D- برنده بازی ۷ – برنده بازی ۸، ژوهانسبورگ، شنبه ۱۲ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران  

دور نیمه نهایی
برنده بازی A و B، کیپ تاون، سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
برنده بازی C و D، دوربان، چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران
دیدار رده بندی، بندر الیزابت، شنبه ۱۹ تیر ۱۳۸۹،ساعت ۲۲ به وقت ایران
دیدار نهایی، ژوهانسبورگ، یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ایران


  • 36,210

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در سایت

عضویت در سایت

آدرس ایمیل خود را اینجا وارد کنید تا آخرین مطالب سایت برایتان ایمیل شود.