ضبط فیلم بصورت افقی با اپلیكیشن اندرویدی Horizon Camera