مداد
  • چقد قشنگ و راحت جای زندگیشونو پیدا میکنن باهم باشن مهم نیست زیر زمین یا روی زمین . خوش به حالشون…

  • اینا از الان دارن تمرین زندگی توی قبر رو میکنن اونجا دیگه مشکلی ندارن

سایت بت اسپات