• dostan khobam salam.zahmat mikshin,khaste nabashid,va beravo music ha 20