آلبوم گلهای رنگین کمان ۲ - مجموعه ای از ترانه های شاد کودکانه