تیتراژ قدیمی برنامه کودک پخش شده در دهه 70 از تلویزیون