مداد

ثبت فعالیت های انجام شده با رایانه Ardamax Keylogger 4.0.1

14 دی 1391
نرم افزار متفرقه
9,184 بازدید
یک نظر

Ardamax Keylogger 4.0.1 یک نرم افزار Keylogger بسیار حرفه ای می باشد نرم افزار های کیلاگر بهترین ابزار برای زیر نظر گرفتن فعالیت های انجام شده روی کامپیوتر شخصی شما هست این نرم افزار هر نوع فعالیتی که با موس …

سایت بت اسپات