بازی فکری جدید و کم حجم Fox 'N' Roll برای کامپیوتر