مناقصات بیرینگ ، بلبرینگ ، رولبرینگ و اورینگ

25 مارس 2024
رپورتاژ آگهی
166 بازدید
بدون نظر

مناقصات بیرینگ ، بلبرینگ ، رولبرینگ و اورینگ

بیرینگ یا یاتاقان چیست :

قطعه مکانیکی یاتاقان (بیرینگ) (Bearing) وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻗﻄﻌﻪ را ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎ

مناقصات بیرینگ ، بلبرینگ

در بررسی کاتالوگ های شرکت های معتبر یاتاقان سازی به این نتیجه میرسیم که انواع بیرینگ ها را می‌توان از زمینه های مختلف بررسی کرد از جمله انتخاب نوع سایز، موارد مهم در اصطکاک و روانکاری و کاربرد آنها در یک مجموعه به صورت کامل.

برای موفقیت بیشتر و شرکت در بهترین و مطمئن ترین مناقصات تجهیزات ، ابزارآلات و یراق آلات صنعتی ، شما را به مرکز اطلاعات مناقصات و مزایدات ایران (زنجیره معاملاتی آریاتندر) راهنمایی مینمایم.

اصول عملکرد بیرینگ ها :

ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮل وﺟﻮد دارﻧﺪ:

 • یاتاقان های ﻟﻐﺰﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻮش، یاتاقان های ﺳﺮﻣﺤﻮر یاتاقان ﺑﻮش، یاتاقان های ﺧﺎن‌دار، ﻳﺎ یاتاقان های ﺳﺎده ﻧﺎﻣﻴﺪه
 • یاتاقان های ﻟﻐﺰﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻮش، یاتاقان های ﺳﺮﻣﺤﻮر یاتاقان ﺑﻮش، یاتاقان های ﺧﺎن‌دار، ﻳﺎ یاتاقان های ﺳﺎده ﻧﺎﻣﻴﺪه
 • یاتاقان های ﻣﺮﺻﻊ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪن ﺟﺰﺋﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻮر، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 • یاتاقان های ﻟﻐﺰﺷﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﻴﺎل و ﻳﺎ ﮔﺎز ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 • یاتاقان های ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 • یاتاقان های ﺧﻤﺸﻲ ﻛﻪ در آن ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﻧﻴﺮوﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﻢ ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

انواع بیرینگ یا یاتاقان :

 • یاتاقان شعاعی:  نیروی شعاعی را تحمل می‌کند و نشیمنگاه اینگونه بیرینگ ها به شکل استوانه است.
 • یاتاقان محوری: نیروی محوری را تحمل می‌کند و نشیمنگاه اینگونه بیرینگ ها تخت و به شکل دایره یا تاج دایره هستند

بلبرینگ چیست :

بلبرینگ یا در واقع بال برینگ (ball bearing)، به معنای توپ‌های حامل است. این قطعه نوعی یاتاقان یا چرخ‌دنده چرخشی یا توپی محسوب می‌شود و در هر وسیله‌ای که می‌چرخد به کار می‌رود تا مانع از ایجاد اصطکاک و سایش سطح در حال چرخش روی هم شود. برای مثال، چرخش اجسام سنگین و حرکت آن‌ها مانند چرخ‌های اتومبیل به واسطه بلبرینگ‌ها امکان‌پذیر می‌شود. البته بلبرینگ‌ها در قسمت‌های مختلف خودرو که امکان ایجاد اصطکاک وجود دارد، به کار می‌روند. به این ترتیب:

 • بلبرینگ دینام
 • بلبرینگ پلوس
 • بلبرینگ گیربکس
 • بلبرینگ دهنده هرزگرد
 • بلبرینگ فرمان
 • بلبرینگ اکسل
 • بلبرینگ چرخ

بلبرینگ‌ها انواع مختلفی دارند. در اصلی‌ترین دسته بندی آن‌ها را به دو نوع بلبرینگ و رول‌برینگ تقسیم می‌کنند که در واقع هر دو در دسته بیرینگ‌ها یا یاتاقان‌های چرخشی قرار می‌گیرند. اما دسته بندی‌های دیگری نیز برای بلبرینگ‌ها ارائه می‌شود. یکی براساس نوع رینگ‌ها و راستای اعمال بار آن‌ها است که عبارتند از:

 • شعایی : بلبرینگ‌های شعاعی که تحمل بار و سرعت خوبی دارند خود به چند دسته تقسیم می‌شوند. اما در بین انواع آن‌ها تنها بلبرینگ‌ها شیار عمیق در خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع بلبرینگ ساچمه‌های غلتکی درون شیاری هم‌قطر خود قرار می‌گیرند که درون رینگ‌ها تعبیه می‌شود. این شیار درون رینگ سطح تماس ساچمه‌ها و رینگ‌ها را افزایش داده و توان تحمل بارهای شعاعی را در آن‌ها افزایش می‌دهد. در این بلبرینگ از قفسه‌های دو تکه برنجی یا پلاستیکی استفاده می‌شود روغن هیدرولیک نیز درون شیارها و بین ساچمه‌ها و قفسه‌ها را پر می‌کند .
 • محوری : بارهای محوری معمولاً بار هایی هستند که جهت هدایت آنها و ساختار منظمشان باید به موازات محور تقارن بر روی بلبرینگ باشند یکی از آپشن های ویژه ای که برای بارهای محوری می توان در نظر بگیریم فشرده سازی یا کشش بارها می باشد.

بلبرینگ‌ها

رولبرینگ چیست :

 از رولبرینگ‌ها یا بلبرینگ‌هادر هر وسیله‌ای که می‌چرخد استفاده می‌شود تا مانع از ایجاد اصطکاک و سایش سطوح در حال چرخش روی هم گردد. بنابراین انواع رولبرینگ یا بلبرینگ در قسمت‌های مختلف خودرو که امکان ایجاد اصطکاک وجود دارد، به کار می‌روند و از طریق غلطش باعث ایجاد امکان حرکت نسبی دو قطعه می شوند.

رولبرینگ‌ها که دارای قابلیت غلتش بیشتری هستند در مقابل نیروی شعاعی مقاومت دارند و بلبرینگ‌ها در مقابل نیروی محوری. درصورتی که نیروی وارده مخلوطی از دو نوع شعاعی یا محوری باشد از انواع خاص بلبرینگ استفاده می‌شود. بنابراین وظایف رولبرینگ‌ها شامل موارد زیر خواهد شد.

 • کمک به انتقال نیروی چرخشی
 •  پیشگیری از ایجاد اصطکاک بین سطوح
 • پیشگیری از سایش قطعات و سطوه و بالا رفتن استهلاک آن‌ها

انواع رولبرینگ:

 • سوزنی : این نوع دارای رول‌های نازک و بلند است که در انواع چند ردیفه و تک ردیفه تولید می‌شود. درواقع تعداد ردیف رول‌ها در آن‌ها تغییر می‌کند
 • مخروط : این محصول که در انوع تک و دو ردیفه تولید می‌شود به دلیل فرم مخروطی رول‌هایش توانایی تحمل بارهای شعاعی و محوری مخلوط را دارد.
 • استوانه ای تک ردیفه : این رولبرینگ که سرعت غلطش کمتری به نوع چند ردیفه خود دارد، با رول‌های در تعداد کم و با قطر متوسط اما بلند ساخته می‌شود
 • بشکه ای کف گرد : این نوع که معمولا در  معرض بارهای شعاعی ضربه‌ای قرار داده می‌شود، دارای رینگ خارجی چند تکه است و رول‌های قطورتر و کم‌تعدادتر دارد
 • پرغلتک : این نوع نیز دارای رول‌های با قطر متوسط اما در دو یا چند ردیف است.

اورینگ

اورینگ چیست :

اورینگ یک نوع واشر مکانیکی برای آببندی با سطح مقطع O  شکل است. اورینگها می توانند به صورت استاتیک یا داینامیک مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد داینامیک آن عبارتند از شفت های دوار پمپ و پیستون های هیدرولیک سیلندر.اورینگ یکی از رایج ترین واشرها در طراحی ماشین ها است زیرا ارزان هستند، بسیار ساده هستند، مطمئن هستند و نصب آسانی دارند. آنها می توانند ده ها مگاپاسکال (هزاران اسب بخار) فشار را تحمل کنند. اورینگها را می توان به وسیله اکستروژن، قالب گیری تزریقی، قالب گیری فشار یا قالب بندی انتقالی تولید کرد.

انواع اورینگ ها :

 • NR & SBR : با کشش و مقاومت پارگی بالا
 • NBR نیتریل: مقاوم در برابر سایش و روغن های معدنی و گریس ها و حرارت
 • HNBR : مقاومت سایشی و فشار بالا و مقاوم در برابر انواع مواد هیدروکربوری و روغن ها
 • وایتون Viton : مقاومت فیزیکی و حرارت بالا در برابر فشار و روغن ها، اسیدها، بنزین، آب کلردار
 • Kalrez :کالرز مقاومت شیمیایی عالی در برابر هر نوع ماده شیمیایی، اسید با تحمل حرارت تا 400 درجه
 • : EPDM مقاومت در برابر اوزون، آب و اسیدها و آب شور دریا
 • سیلیکون : مقاومت حرارتی و الکتریکی بالا و رنگ پذیری خوب و مصارف بهداشتی، پزشکی و غذایی و هوای 200 تا 300 درجه فارنهایت
 • فلوروسیلیکون : مقاومت حرارتی و برودت بالا و مقاوم در برابر بنزین
 • ACM & AEM : مقاوم در برابر حرارت و روغن های داغ
 • هایپالون و کلروپن : مقاوم در برابر انواع گازها

خرید vpn با ip ثابت

خرید فیلترشکن موبایل

خرید vpn با ip ثابت