بازي بريدن طناب Cut the Rope v1.3.1 براي گوشي هاي آندرويد