&bdk(*Qbd
مداد

نسخه سوم بازی استراتژیک کماندوز Commandos 3 – Destination Berlin

30 تیر 1391
بازی استراتژبک
18,420 بازدید
یک نظر

Commandos 3 – Destination Berlin به فارسی ” کماندوز ۳ – فتح برلین ” نسخه سوم بازی استراتژیک Commandos است. موضوع بازی همچنان پیرامون جنگ جهانی دوم دور می زند . مراحل بازی و مکان ها بسیار متنوع اند. ماموریتی …