&bdk(*Qbd
مداد

با ماژیک مجازی Sketch it 3.1 به نشانه گذاری بپردازید

25 دی 1389
نرم افزار کاربردی , نرم افزار مدیریتی
16,418 بازدید
بدون نظر

تابحال برایتان پیش آمده که بخواهید چیزی را در رایانه نشان دهید برای این کار و جزئیاتش به مانیتور دست بزنید؟ حال فرض کنید میخواهید در یک سمیناز بزرگ یک جزئیات را در صفحه نشان دهید. چه میکنید؟ نرم افزار Sketch it …