سه سوت دانلود | دانلود آهنگ، بازی و نرم افزار

» گاهی بخندیم:

Westward نام یک بازی استراتژیک کم حجمبرای کامپیوتر است که داستان آن به صدها سال پیش و به غرب وحشی بر می گردد.
خط راه آهن به تازگی در شهری که زندگی می کنید آمده و ساکنین و کابوی ها از وجود خط آهن و قطار ناراضی هستند و میخواهند به هر صورتی شده بخاطر این موضوع آشوب درست کنند.
حال وظیفه شما حفظ امنیت شهر مخصوصا راه آهن است و باید به مقابله با افراد وحشی ، راهزن ها و کابوی ها بپردازید و امنیت را برقرار کنید.

بازی استراتژیک Westward 1

Westward 1 | Size: 18 MB | Direct Link