• کاشکی زود تر این اتفاق میافتاد

  • دستت درد نکنه یکی از عقده های زندگیم برطرف شد. خوشحال شدیم

  • دستت درد نکنه یکی از عقده های زندگیم برطرف شد.

  • آخیش خیالم راحت شد چون هر وقت میدیدمش دلم به حال گرگ می سوخت

  • خدا رو شکرت وقتی که این کارتون رو میدیدم خیلی دلم برای این گرگ بدبخت میسوخت