چسباندن زیرنویس و دوبله به فیلم در کمتر از ۲۰ ثانیه !!!