سه سوت دانلود | دانلود آهنگ، بازی و نرم افزار

» گاهی بخندیم:

Running Sheep Tiny Worlds یک بازی فکری زیبا ، کم حجم و اعتیاد آور است. داستان بازی از این قرار است که شما باید یک گله گوسفند که در پیچ و خم ها و علفزار ها در حال چریدن هستند و مطمئناً از دست گرگ ها در امان نخواهند بود را به مکان های امنی هدایت کنید و جان آنها را نجات دهید.

Running Sheep Tiny Worlds

Running Sheep Tiny Worlds | Size: 15 MB | Direct Link