سه سوت دانلود | دانلود آهنگ، بازی و نرم افزار

» گاهی بخندیم:

Robbie – Unforgettable Adventures به فارسی‌ ” ماجراهای فراموش نشدنی رابی ” نام یک بازی ماجرایی برای رایانه است. در این بازی شما در نقش رباطی به نام رابی هستید که از سیاره ای دور به زمین آماده اید و ماموریت دارید تا سنگها و فلزات خاصی را جمع آوری کنید و به سیاره خود باز گردید. در این میان موجودات خطرناکی سد راه شما می شوند که باید از آنها دوری کنید و فقط مشغول جمع آوری سنگها شوید.

Robbie - Unforgettable Adventures

Robbie – Unforgettable Adventures | Size: 26 MB | Direct Link