سه سوت دانلود | دانلود آهنگ، بازی و نرم افزار

» گاهی بخندیم:

در این کتاب PDF‌ شما بیش از ۱۰۰ بازی و معما که توسط یک مشت چوب کبریت خلق شده را خواهید آموخت. زبان کتاب بصورت فارسی می باشد و در انتهای کتاب پاسخ تمام معماها درج شده است.

آموزش بازی با چوب کبریت

Matches Play | PDF eBook | Page: 35 | Size: 1 MB | Direct Link