سه سوت دانلود | دانلود آهنگ، بازی و نرم افزار

» گاهی بخندیم:

در بازی Garden Defense شما وظیفه دارید تا از یک باغ سرسبز مراقبت کنید و از صدمه زدن حشرات و جانوران به باغ جلوگیری کنید. امکانات زیادی در طول مراحل به کمک شما می‌آید تا بتوانید با موجودات موزی مقابله کنید. با کشتن موجودات هم پول بدست می‌اورید و با آن پول می‌توانید امکانات و تجهیزاتی خریداری کنید که با آنها می‌توانید نفوذگران را از بین ببرید.

Garden Defense

Garden Defense | Size: 55 MB | Mediafire & Uploadbaz Link