سه سوت دانلود | دانلود آهنگ، بازی و نرم افزار

» گاهی بخندیم:

در بازی جدید و البته فکری ‘dillos شما کنترل و هدایت چند مورچه خوار را برعهده دارید و باید آنها را به مکانهای مشخصی برسانید و تمام مورچه های درون هر مرحله را بگیرید.

بازی 'dillos

dillos | Size: 54 MB | Mediafire & Rodfile Link