سه سوت دانلود | دانلود آهنگ، بازی و نرم افزار

» گاهی بخندیم:

این کتاب داستان کودکانه شامل ۳ داستان به نامهای پری دریایی ، هنسل و گرتل و شاگرد آسیابان و گربه از سری داستان های کتابهای طلائی است که در ادامه شرح مختصری از هر داستان ذکر می کنیم:
داستان پری دریایی: در روزگاران قدیم شهری در زیر آبها وجود داشت که از صدف ساخته شده بود ، پادشاه این سرزمین زیبا قصر باشکوهی در این شهر رویایی داشت ، همسر وی نیز فوت کرده بود و مادر پیر پادشاه از ۷ دختر زیبای پادشاه که پری دریایی بودند مراقبت می کرد …
داستان هنسل و گرتل: هیزم شکنی در نزدیکی جنگلی انبوه زندگی میکرد. او دو فرزند داشت یک پسر بنام هنسل و یک دختر به نام گرتل. مادر بچه ها سالها پیش مرده بود و اکنون زن دوم هیزم شکن یعنی نامادری آنها را بزرگ میکرد. یکسال قحطی شدیدی شد و مواد غذایی به شدت گران و نایاب شدند. یک شب نامادری به هیزم شکن گفت بهتر است بچه ها را به جنگل برده و آنها را رها کنیم …
داستان شاگرد آسیابان و گربه:‌ سالها پیش آسیابانی بود که زن و بچه ای نداشت و فقط سه پسر بچه شاگردان او بودند. آسیابان خیلی پیر شده بود و بهمین دلیل تصمیم گرفت آسیاب را به یکی از ۳ شاگردش بدهد. سپس تصمیم گرفت آنها را تست کند و به آنها گفت که هر کس اسب زیباتری برای آسیابان بیاورد آسیاب را به آن شاگردش میدهد …

کتاب داستان کودکانه پری دریایی

Pari  Daryaei | Format: PDF | Page: 23 | Size: 11 MB | Direct Link