سه سوت دانلود | دانلود آهنگ، بازی و نرم افزار

» گاهی بخندیم:

در کتاب PDF معجزات علمی و تاریخی قرآن به موضوعاتی که می توان آنها را معجزه نامید اشاره شده است.
برخی از مسائلی که در این ایبوک ذکر شده است شامل پیدایش کائنات ، متحرک بودن خورشید و ماه ، جدایی دو دریا از هم ، حرکت زمین و پیشگویی قرآن از پیدا شدن جسد فرعون می باشد.

کتاب معجزات قرآن

Miracle Of The Quran | Format: PDF | Page: 75 | Size: 1 MB | Direct Link